Forvaltning og prosjektledelse til alle typer næringseiendom og boligsameier.

Arrow Down

TJENESTER

Construction Plans

Budsjettering, rapportering og vedlikehold

Budsjettering av eier- og felleskostnader er et nødvendig verktøy for å ha økonomisk styring av de enkelte oppdrag. Gjennom driftsåret vil kunden motta rapporter for å sikre oppfølging av økonomi og fremdrift i avtalte tiltak.

 

I samme periode som det budsjetteres, lages det en vedlikeholdsplan. Vedlikehold er nødvendig for å ivareta eiendommen, og sørge for at eiendommene fungerer som de er tiltenkt. En vedlikeholdsplan inneholder vedlikeholdsaktiviteter som anbefales gjennomført. Tiltakene er ofte en kombinasjon av teknisk, bygningsmessig og offentlige pålegg.

Ved en god vedlikeholdsplanlegging, kan eier planlegge kommende kostnader på en god måte.

Electrical Inspectors

Interkontroll

Vi i Oslo Forvaltning har sterkt fokus på interkontroll. På vegene av våre kunder påtar vi oss ansvaret for planlegging og gjennomføring av internkontroll på eiendommene. Internkontroll omfatter flere fagområder som elektro, brann og VVS.

 

Eiendomsbesittere må kunne dokumentere at det foreligger en plan for kontroll og dokumentasjon ihht internkontrollforskriften. Oslo Forvaltning utfører kartlegging, etablering, oppfølging og avvikslukking. All dokumentasjon arkiveres på en god og sikker måte.

Energy Efficiency Consultation

Energiledelse

Erfaring viser at et profesjonelt fokus på energi kan gi en økonomisk besparelse. Normalt utgjør energi 30-40 % av driftskostnadene knyttet til et bygg, og er en betydelig kostnad for eier og leietaker. Flere av våre kunder har et økt fokus på energiforbruk. Sammen med vår profesjonelle samarbeidspartner foretar vi vurdering av forbruk, for å finn energibesparende tiltak.

 

Om ønskelig kan Oslo Forvaltning utføre en enøk kartlegging, for å se om det er mulig med støtte fra ENOVA for å gjennomføre energibesparende tiltak.

+47 95 15 00 87 

 

LITT OM OSS

Oslo Forvaltning er et forvaltningsselskap som leverer teknisk forvaltning og prosjektledelse til alle typer næringseiendom og boligsameier. Våre leveranser er skreddersydd etter kundens ønske og behov. Med et sterkt fokus på HMS og kompetanse kan vi garantere at den faglige kvaliteten er høy i leveransen.

 

Etter mange år i bransjen har vi opparbeidet oss solid erfaring innenfor teknisk forvaltning. Vi vet at eiendommene vi representerer er av store verdier, og at en veldreven drift danner grunnlag for verdiøkning både ved utleie og salg.

 
 

STOLT SUPPORTER AV:

Zuccarello stiftelsen logo.png

"Vi jobber for å gi alle barn og unge muligheten til å delta i idrett og fysisk aktivitet – uavhengig av bakgrunn, etnisitet, bosted og økonomi."

KONTAKT

Kontakt og spørsmål

Marius Andersen

Tlf: +47 95 15 00 87

Email: marius@osloforvaltning.no

Besøksadresse

Frysjaveien 33B, 0884 Oslo

Org.nr 919668164

post@osloforvaltning.no

Tlf: +47 95 15 00 87

Kontakt oss

Takk for din melding!

Oslo Forvaltning AS (2).png